Norron Asset Management

Norron Asset Management

Ett verktyg för både Sales & Marketing!   Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar sju olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna. NORRON ASSET MANAGEMENT Kapitalförvaltning Norron...
Sortera

Sortera

Verktyg för att kunna stänga affärer på plats hos kund!  Sortera Group är miljöbolaget som genom sina tre affärsområden (Recycling, Industry och Materials) är den främsta och mest specialiserade aktören inom bygg/anläggnings-avfall i Sverige. SORTERA...
Parkman

Parkman

Ett mindre parkerat Parkman   De flesta personer som parkerat bilen i ett garage eller på en parkeringsanläggning har förmodligen någon gång bekantat sig med namnet Parkman. Parkman är ett svenskägt företag som driver åtskilliga parkeringsanläggningar och garage...
Disruptive Materials

Disruptive Materials

Tillväxt utan digital tillväxt     Disruptive Materials utvecklar innovativa produkter och lösningar baserade på avancerad materialteknik. Verksam inom Läkemedel, sportprodukter och kosmetik med produkter baserat på materialet Upsalite ®, ett mesoporöst magnesium...
Kancera

Kancera

Proaktivitet i IT-säkerhetsarbetet   Kancera är ett innovativt företag i Stockholm som utvecklar läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar och cancer. KANCERA Läkemedel Under den pågående pandemin har Kancera haft ett behov att modernisera deras IT-infrastruktur för att...