Med Field service kan ni
personanpassa kundupplevelser
||
öka arbetsstyrkans produktivitet
||
optimera servicearbetet
ni kan även enkelt bygga ut systemet när ni växer

Microsoft Dynamics 365 Field Service

Microsoft Dynamics 365 Field Service affärsprogram hjälper företag att leverera service till kunden på plats. 

 

Det är fullt integrerat med Dynamics CRM och appar från Microsoft 365, vilket gör samarbetet internt enkelt och effektivt. Programmet kombinerar automation av arbetsflöde, schemaläggningsalgoritmer och mobilitet för att ställa in mobila användare till framgång när de är på plats med kunder för att åtgärda problem.

Vi på Zelly erbjuder dig en paketerad lösning av Dynamics Field Service som gör att du kommer igång snabbt så du kan leverera ännu bättre service till era kunder på plats. 

 

Floating Item

Optimera schemaläggning

Maximera resursutnyttjandet och minimera restid genom att använda schemaläggningstavlan tillsammans med smarta funktioner så som att optimera restid, planera arbeten efter kompetens och erfarenhet, prioriteringar efter SLA och mycket mera.

Mixed reality

Samarbeta tillsammans med en arbetsorder i Mixed Reality, antingen via Hololens eller mobiltelefonen för att snabbare lösa ett problem eller ärende.

IoT

Integrera alla IoT-enheter för att automatiskt skapa incidenter, arbetsorder och optimera verksamheten. Full överblick över era tillgångar med dess funktionsplatser.

Field Service

 

Offert efter förstudie

Licenspriser tillkommer

Fokuset i Field Service ligger på följande områden

Få struktur och ordning på er kunddata
Effektivisera och automatisera fältarbetet och guida teknikerna i sitt dagliga arbete
Få insyn i realtid i organisationens servicearbete
Unik integration med Microsoft 365

Tilläggspaket Field Service

Business central
Remote Assist
Offert efter förstudie

Ge teknikerna bättre förutsättningar att samarbeta från olika platser genom Remote Assist på mobila enheter. Vi sätter upp remote assist flöde enligt era arbetsrutiner för tekniker och fjärrmedarbetare.

Business central
Migrering av data
Offert efter förstudie

Vid migrering av data måste en förstudie genomföras.

Business central
Konfigurerad mobilapp
Från 10 000 kr

Konfigurera OOB appen eller bygga en egen app, läs mer här: Power Apps

Business central
Automatisering av arbetsorderstyper
Offert efter förstudie

Serviceföretag har ofta fler typer av servisar som dom utför. Vi automatiserar arbetsordertyper efter kompetenser.

Field Service

Microsoft Dynamics 365 Field Service

Microsoft Dynamics 365 Field Service affärsprogram hjälper företag att leverera service till kunden på plats. 

 

Det är fullt integrerat med Dynamics CRM och appar från Office365, vilket gör samarbetet internt enkelt och effektivt. Programmet kombinerar automation av arbetsflöde, schemaläggningsalgoritmer och mobilitet för att ställa in mobila användare till framgång när de är på plats med kunder för att åtgärda problem.

Vi på Zelly erbjuder dig en paketerad lösning av Dynamics Field Service som gör att du kommer igång snabbt så du kan leverera ännu bättre service till era kunder på plats. 

 

Optimera schemaläggning

Maximera resursutnyttjandet och minimera restid genom att använda schemaläggningstavlan tillsammans med smarta funktioner så som att optimera restid, planera arbeten efter kompetens och erfarenhet, prioriteringar efter SLA och mycket mera.

Mixed reality

Samarbeta tillsammans med en arbetsorder i Mixed Reality, antingen via Hololens eller mobiltelefonen för att snabbare lösa ett problem eller ärende.

IoT

Integrera alla IoT-enheter för att automatiskt skapa incidenter, arbetsorder och optimera verksamheten. Full överblick över era tillgångar med dess funktionsplatser.