Women InCloud

Women In Cloud Sweden är ett branschöverskridande initiativ med mål är att skapa en mer inkluderande och jämställd cloud-bransch. Detta för att attrahera och behålla fler kvinnor i branschen som är i ett formbart stadie med stor potential. Detta initiativ är viktigt då vi inte bara kommer att adressera ojämlikheten inom branschen, utan framförallt bidra till att aktivt inspirera till en karriär inom cloud. 

IT branschen i sin helhet har sedan start varit mansdominerad. Enligt SCB är antalet kvinnor i techbranschen endast 30% år 2021. Av samma undersökning fast med fokus på avdel kvinnliga chefer så i techbranschen endast 29% (TechSverige, 2022)

Men IT-branschen innehåller många olika delar där detta initiativ har vart att fokusera på den svenska cloud-branshen. Det är även en del av IT-branschen med hög utvecklings och förändringstakt där ny teknik som AI träder in och där säkerhet blir allt viktigare.  

Enligt Tech Swedens senaste rapport kommer det mellan år 2024 till 2028 årligen att behövas cirka 18 000 specialister inom tech, där bland annat cloudkompetens är högt efterfrågad enligt diagrammen i deras rapport (TechSverige, 2024). Här vill Women In Cloud Sweden vara med och bidra för att dels adressera kompetensbristen men samtidigt även aktivt inspirera till en karriär inom cloud. 

REKRYTERA RÄTT

l

UTBILDA

ALLIERA

f

ANPASSA

R

FÖLJ UPP

REPRESENTERA

Anmäl dig till vårt kommandeevent