AI Speedstart SMB
inspirera
||
analysera
||
konkretisera

Med AI Speedstart introducerar vi er för Data & AI och vad man kan använda det till. Vi tittar sedan på er verksamhet och lyfter fram processer och utmaningar som kan hanteras med AI på ett nytt spännande sätt.

Introduktion och inspiration till Data & AI

Vi går igenom begreppen Data & AI och diskuterar generella användningsområden, affärsnytta, regelverk och hur det har hjälpt andra organisationer.

Syfte: Att skapa förståelse och inspiration för Data & AI.

Verksamhetsanalys

Genom att samla in information från olika delar av verksamheten identifierar vi utmaningar och förbättringsområden som kan adresseras med Data & AI-verktyg från Microsoft.

Syfte: Identifiera Data & AI prospekts.

AI Prospektlista

Vi definierar en lista med Data & AI prospekts där vi tillsammans kvalificerar respektive prospekt för att tillämpa AI i er verksamhet.

Syfte: Skapa och resonera kring konkreta prospekts.

Beslutsunderlag

Vi presenterar en rapport med idéer, Data & AI-prospekts, tidsestimat och förslag på nästa steg.

Leverans

Kunden får en ökad förståelse för Data & AI och konkreta use-cases för sin verksamhet.

Kontakta oss för att boka en workshop: