Förenkla arbetet med nyanställda

Studier visar att många företag idag arbetar med mycket manuella processer vid onboarding av nyanställda vilket ofta resulterar i tidskrävande hantering, bristande kontroll och en dålig start för den nya medarbetaren. Med hjälp av Zellys HR-app som baserar sig på Microsoft 365 och Power Platform kan du numera enkelt
automatisera on- och offboarding av nya medarbetare digitalt och helt automatiserat!

Med Zellys HR-APP för on-/offboarding av medarbetare kan behöriga på företaget enkelt fylla i användarinformationen och vilka system samt verktyg som den nya medarbetaren ska ha tillgång till och allt hanteras och skapas automatiskt.
I vår on- och offboarding-APP samlar vi under ett formulär vilka typer av system, processer, passerkort som en nyanställd ska få tillgång till när den börjar på ert företag. Vi kan anpassa flödet efter er, så har ni ett HR system idag kan vi t.ex. läsa av från det systemet så att en onboarding skapas automatiskt. Snabbt och enkelt.
Utöver detta skickas det dessutom ut en notis till olika avdelningar så att de enkelt kan se vad som behövs göras från deras sida ex. Ekonomi måste lägga in den nyanställda i lönesystemet eller säkerhetsansvarig måste tilldela den nyanställda passerkort.

När personer på företaget slutar blir det även enkelt med några få klick att se till så att alla passerkort är inlämnade samt att alla former av licenser och behörigheter är uppsagda. Detta tack vare smarta, automatiserade processer.

Pris påoffert!

Så härenkeltär det

Öppna on/off-boarding-appen på valfri enhet

Fyll i formulär

När du känner dig redo att spara så skickas beställningen inom kort

flödet skapar automatiskt användaren och tilldelar rätt licenser och behörigheter. Samt automatisk installation av användarens program och inställningar.

Notiser skickas ut till övriga avdelningar som sedan enkelt kan följa onboardingen via en tidslinje samt vilka aktiviteter som behöver göras. De checkar man enkelt av i en lista.

Inom kort kan den nyanställda komma igång och jobba!