Dynamics 365 är er helhetslösning för
försäljning
||
ekonomi
||
marknadsföring
||
service
och är fullt integrerat med Microsoft 365

Dynamics 365

 

Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 består av en uppsättning intelligenta affärsappar som hjälper dig att driva företaget och få bättre resultat. Apparna fungerar sömlöst och skapar tillsammans en omfattande lösning som du kan driva hela företaget med.
Lösningen innehåller bland annat appar för försäljning, ekonomi, service och marknadsföring. Du får en helhetsbild av organisationen med insikter i realtid som kan ligga till grund för bättre resultat.

Business Central
Sales
Customer Service
Marketing
Field Services

 

 

Smart helhetslösning (ERP) för redovisning, försäljning, service och dina operativa delar

Bli mer produktiv

Koppla ihop data från redovisning, försäljning, inköp, lager och kundkontakter till en komplett vy av verksamheten.

Reducera manuell adminstration

I Dynamics 365 kan du enkelt kontrollera och automatisera leveranskedjan, så du får kontroll och kan lägga tid på annat.

Helt molnbaserat

Oavsett om du arbetar med kalkyler i Excel, projekt i Teams eller besvarar mail i Outlook, är dessa appar fullt integrerade med Dynamics 365.

Låt projekten följa tid och budget

Du kan både skapa, hantera och spåra kundprojekt med hjälp tidrapporter tillsammans med kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner. Och på så vis både kontrollera, ändra och utveckla budgetar för att skapa ännu lönsammare projekt

Gör fler och bättre affärer

Sales Professional är CRM-systemet som är fullt integrerat med Office 365 och hjälper dig att hantera dina kundrelationer på bästa sätt.

Customer Service i Dynamics 365 gör kundtjänsten och ärendehanteringen enkel för både ditt företag och era kunder

Automatisera manuella processer så att handläggarna kan fokusera på kundsupport.

Optimera servicen genom kraftfulla analys och insiktsverktyg

Erbjud self service verktyg så som kundtjänstportal, Chat-robot & kunskapsartiklar

Proaktiv service med IoT

Gör marknadsföringen enklare

Norron hade behov av att både kunna samla kund-, företag- och hållbarhetsinformation samt kunna skicka riktade marknadsutskick. Därför föll steget naturligt på Sales Professional och Marketing.
Så de idag enkelt kan göra riktade marknadsutskick till sina kunder och skapa event. Där alla på bolaget kan lägga till och ta bort kontakter ur marknadslistor och följa insikterna i sin marknadsföring för att säkerställa att rätt kontakt får rätt typ och relevant innehåll.

Leverera enastående kundupplevelser och förenkla fältservicen för dina anställda

Kommunicera med dina kunder, där du enkelt kan ge information om tekniker befinner sig, arbetets tidslinje m.m.

Öka anställdas produktivitet och optimera arbetet med hjälp av smart AI. Du kan enkelt hantera arbetsorder och scheman, skapa kunskapsartiklar, rådgöra med experter i realtid. Skapa AI-baserade schemaläggningar så att det blir rätt tekiker vid rätt tidpunkt och automatisera dessa.

Erbjud proaktiv service, där du enkelt kan identifiera och lösa problem på distant innan kunderna ens vet att de behöver hjälp med det, detta tack vare smarta IoT-sensorer.

Business Central

Sales

Customer Service

Marketing

Field Services