Dynamics 365 består av en uppsättning intelligenta affärsappar som hjälper dig att driva företaget och få bättre resultat.
Dynamics 365-apparna fungerar sömlöst och skapar tillsammans en omfattande lösning som du kan driva hela företaget med.
Lösningen innehåller bland annat appar för försäljning, ekonomi, service och marknadsföring.
Du får en helhetsbild av organisationen med insikter i realtid som kan ligga till grund för bättre resultat.

Power Platform 

Dynamics 365 apparna kan enkelt anpassas efter eget behov. Med hjälp av Microsoft Power Platform kan du koppla ihop och bygga ut lösningen utifrån ditt företagsbehov.

Sales
Gör flera och bättre affärer!

Läs mer här

Business Central
Få verksamheten att växa!

Läs mer här

Customer Service
Bygg starka kundrelationer!

Kontakta oss här

Här nedan kan du läsa mer om Dynamics 365:

Vad är Microsoft Dynamics?

Dynamics 365 består av en uppsättning intelligenta affärsappar som hjälper dig att driva företaget och få bättre resultat genom prediktiva, AI-underbyggda insikter. Välj en, flera eller alla. Dynamics 365-apparna fungerar sömlöst och skapar tillsammans en omfattande lösning som du kan driva hela företaget med. Du får en helhetsbild av organisationen med insikter i realtid som kan ligga till grund för bättre resultat.

Varför Dynamics 365 Business Central?

Ett affärssystem som tillåter ditt företag att växa!

Med Dynamics365 Business central kan du enkelt anpassa ditt affärssystem efter ditt företags storlek, oavsett om du ökar eller minskar i storlek kan du alltid ladda ner olika affärsapplikationer eller ta bort utefter hur din verksamhet utvecklas.

Få ditt affärssystem fullt integrerat med Office365

Oavsett om du arbetar med kalkyler i Excel eller projekt i Teams, är dessa applikationer fullt integrerade med Dynamics365 vilket gör att du slipper lägga om alla dina kalkyler eller viktiga dokument i ditt affärssystem, utan kan istället på ett knapptryck i applikationen spara in det i affärssystemet.

Automatiska uppdateringar

Med den nya tekniska plattformen uppdateras ditt affärssystem kontinuerligt. På så vis är du alltid uppdaterad till den senaste versionen, där den nya tekniska plattformen är framtagen så att du som tidigare arbetat i den äldre ska känna igen dig.

Varför Dynamics 365 Sales Professional?

Microsoft Dynamics 365 Sales Professional är ett enkelt sätt att modernisera försäljningsproduktiviteten i ditt företag. Det är ett CRM-system som är fullt integrerat i Office 365 och hjälper dig att hantera kundrelationer, ta hem affärer och öka försäljningsintäkterna

10 viktigaste frågorna du bör fråga din molnleverantör när du överväger molnet

1. Vem äger de data som Microsoft lagrar i er tjänst?
Kommer Microsoft att använda vårt data för att ta fram marknadsföringsprodukter? Som Office 365-kund är det du som äger och har kontroll över dina data. Microsoft använder inte dina data i något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som du prenumererar på. Som tjänsteleverantör skannar Microsoft inte din e-post eller dina dokument i reklamsyfte. Mer information finns i avsnittet Hur dina data används i Office 365 Säkerhetscenter.

2. Erbjuder ni sekretesskontroller i tjänsten? 
Sekretesskontroller är aktiverade som standard för alla kunder som har tjänsten och du har möjlighet att inaktivera och aktivera funktioner som påverkar sekretessen beroende på organisationens behov. Enligt villkoren om databehandling i ditt avtal förbinder Microsoft oss att vidta omfattande sekretess- och säkerhetsåtgärder.

3. Har Microsoft någon möjlighet att se var ni lagrar våra data i tjänsten?
Microsoft är öppna med var dina data finns. Mer information finns i avsnittet Var finns mina data? i Office 365 Säkerhetscenter.

4. Hur ser ni på säkerheten och hur skyddar ni tjänsten mot externa attacker? 
Säkerheten är en av de viktigaste designprinciperna och funktionerna i Office 365. Vårt fokus på säkerhet spänner över maskinvara, programvara, den fysiska säkerheten på våra datacenter, principer och kontroller samt verifiering av oberoende granskare.

Säkerhetsfunktionerna kan delas in i två övergripande kategorier: 1) Inbyggd säkerhet och 2) kundkontroller. Inbyggd säkerhet representerar alla åtgärder som Microsoft vidtar för att skydda Office 365-kundernas information och erbjuda en lättillgänglig tjänst. Kundkontroller är funktioner som gör att du kan anpassa Office 365 efter din organisations specifika behov. Information om båda typerna av säkerhetsfunktionerna finns i avsnittet Om säkerhet i Office 365 säkerhetscenter.

5. Kan Microsoft ta bort data? 
Du äger dina data och behåller alla rättigheter och anspråk till data som du algrar med Office 365. Under din prenumeration och i 90 dagar efter prenumerationen kan du ladda ned en kopia av dina data när som helst oavsett anledning utan att be Microsoft om hjälp. Mer information finns i avsnittet Det är dina data i Office 365 Säkerhetscenter.

6. Meddelar ni oss om något i tjänsten ändras, och får Microsoft reda på om våra data är osäkra? 
Microsoft meddelar dig om det sker några viktiga ändringar i tjänsten avseende säkerheten, sekretessen och regelefterlevnaden. Du får genast veta om dina data har använts felaktigt.

7. Är ni öppna med hur ni använder och får tillgång till våra data? 
Microsoft delar viktiga aspekter av datalagringen, t.ex. var dina data finns rent geografiskt, vem på Microsoft som har tillgång till dem och vad Microsoft gör med informationen internt. Mer information finns i avsnittet om Vem som kan komma åt dina data i Office 365 Säkerhetscenter.

Vår inställning till åtkomst till dina data är: Du kan alltid komma åt dina kunddata. Åtkomsten till kunddata är strikt kontrollerad och loggas, och stickprovskontroller görs både av Microsoft och tredje parter för att verifiera att åtkomsten endast sker för relevanta ändamål. Microsoft är också medvetna om vikten av våra kunders innehåll. Om någon, t.ex. Microsofts personal, partner eller dina egna adminstratörer, kommer åt ditt innehåll i tjänsten kan Microsoft tillhandahålla en rapport om åtkomsten på begäran.

8. Vilken typ av åtaganden har ni vad gäller säkerhet och sekretess? 
För Office 365 är Microsoft beredda att med varje kund underteckna databehnadlingsvillkor, ett HIPAA-avtal för affärspartner och EU:s standardklausuler. Dessutom följer Microsoft standarder som ISO 27001, ISO 27018, FISMA och FedRAMP.

9. Hur säkerställer ni att er tjänst är tillförlitlig?
Microsoft tillämpar ledande metoder för design och drift: redundans, återhämtning, distribuerade tjänster och övervakning för att nämna några exempel. Nyligen började Microsoft publicera en kvartalsrapport över driften av tjänsten. Mer information finns i avsnittet om Transparent drift i Office 365 Säkerhetscenter.

10. Vilka är era åtaganden för att hålla tjänsten tillgänglig? 
Microsoft erbjuder 99,9% tillgänglighet genom ett servicenivåavtal med ekonomisk garanti. Om en kund har en drifttid på mindre än 99,9% per månad kompenserar Microsoft kunden genom tjänstekrediter.

Mer information och belägg för varför Microsoft Office 365-kunder kan känna sig trygga i fråga om ovanstående finns i Office 365 Säkerhetscenter.

Vårt partnerskap med Zelly har utvecklats mer och mer för varje år och med deras partner till partner leveransmodell för Dynamics får vi en komplett leverans. Vi behöver inte ha flera partners, utan kan förlita oss på en partner som verkligen förstår vår affärsmodell.

Thomas NyströmCFO, Netigate AB