Med Microsoft Azure får dukontroll|hög säkerhet|flexibilitet

AZURE

Vad är Azure?

Microsoft Azure (f.d. Windows Azure) är en växande samling integrerade molntjänster som erbjuder ett flertal olika tjänster i form av servrar, fillagring/återställning, databaser, analyser, identitets- och åtkomsthantering, utveckling, användarhantering, backup och säkerhet. Med Azure får du friheten att skapa och distribuera var som helst, med de verktyg, program och ramverk som du vill använda!

u

Varför Azure?

Med Azure får du friheten och flexibiliteten att skapa och distribuera var som helst, med de verktyg, program och ramverk som du vill använda. Microsoft Azure erbjuder högklassiga sekretessalternativ och hanterar ansvarsfullt datan de lagrar och bearbetar. Med Microsoft Azure har du full kontroll över din egen kundinformation, så du vet vart informationen är lagrad, hur den skyddas och vem har åtkomst till ditt data.

Flytta till Azure

Zelly är certifierade inom Azure och hjälper gärna till att migrera er till Microsoft Azure, där vi börjar med att göra en förstudie av er miljö för att sedan analysera miljön och beroende på hur miljön ser ut sätter vi upp en strategi efter det. Genom att flytta ert datacenter till Microsoft Azure kan ditt företag skapa sig många fördelar i form av högre effektivitet, större flexibilitet, lägre kostnader och bättre prestanda för dina program och tjänster.