Säkert skapande av Teams grupper

Säkert skapande av Teams grupper

Säkert skapande av Teams grupper

Microsoft Teams Governance

Microsoft Teams har blivit ett allt mer centralt verktyg för många organisationer. Delvis på grund av den nya hybrida arbetsplatsen men också på grund av att idag är Microsoft Teams en plattform som tillhandahåller så mycket mer än bara videchattmöten. Inom Microsoft Teams finns det flertalet funktioner för att dela information med både interna kollegor och med externa parter. Möjligheten att bjuda in interna och externa är vitalt för samarbetet via Microsoft Teams.

Syftet med Teams Governance är att standardisera, automatisera och förenkla skapandet av Microsoft Teams grupper i enlighet med säkerhetsinställningar inom Microsoft 365 miljön. Med Teams Governance säkerställer vi att avgränsningen mellan interna och externa team sker på ett automatiserat och kontrollerat sätt, så att rätt information delas på rätt sätt.

Värdet med Teams Governance

Kontroll över vilka som har möjlighet att skapa teams
Styrning av vilka team som kan delas externt
Standardiserade och automatiserade team utifrån fördefinierad mall
Kontroll på externa personers access i befintliga teams
Automatisk borttagning av inaktiva teams grupper

Pris på offert

Kontroll över vilka som kan skapa teams

Med Team Governance låser man möjligheten att skapa Teams grupper för en vanlig användare men med Teams + Appen kan man ansöka om ett Team som ansvarig får godkänna.

Administratörer har full rättighet att skapa nya Teams.

Mallar

Team som skapas via Teams Governance utgår från en fördefinierad mall som vi skapar tillsammans med er efter era behov.

Mallen kan innehålla allt ifrån önskad mappstruktur till att applikationer som OneNote och Planner (med eller utan fördefinierade uppgifter) som installeras automatiskt i teamet.

Kontroll av access i befintliga team

Teams Governance säkerställer att organisationen har kontroll på att team som finns fortfarande är aktuella och att accessen är korrekt.

Genom access reviews finns möjlighet att granska de team där externa personer fortfarande har access. De externa personer som inte har varit aktiva inom teamet kommer automatiskt plockas bort av systemet.

Automatisk borttagning av teams

Retention policys hjälper organisationen att automatiskt ta bort/arkivera de team där det inte sker någon aktivitet.

Kontroll över vilka som kan skapa teams

Med Team Governance låser man möjligheten att skapa Teams grupper för en vanlig användare men med Teams + Appen kan man ansöka om ett Team som ansvarig får godkänna.

Administratörer har full rättighet att skapa nya Teams.

Mallar

Team som skapas via Teams Governance utgår från en fördefinierad mall som vi skapar tillsammans med er efter era behov.

Mallen kan innehålla allt ifrån önskad mappstruktur till att applikationer som OneNote och Planner (med eller utan fördefinierade uppgifter) som installeras automatiskt i teamet.

Kontroll av access i befintliga team

Team som skapas via Teams Governance utgår från en fördefinierad mall som vi skapar tillsammans med er efter era behov.

Mallen kan innehålla allt ifrån önskad mappstruktur till att applikationer som OneNote och Planner (med eller utan fördefinierade uppgifter) som installeras automatiskt i teamet.

Automatisk borttagning av teams

Retention policys hjälper organisationen att automatiskt ta bort/arkivera de team där det inte sker någon aktivitet.