AI för SMB

Våra AI-tjänster bygger på två kraftfulla teknologier:
Open AI och Azure Cognitive Services.

AI Speedstart

Vi går igenom begreppen Data & AI och tittar på konkreta användningsområden, affärsnytta och hur det kan hjälpa er organisation.

AI för PowerBI

Vi kan addera AI-tjänster i Power BI via Azure Cognitive Services för att skapa insikter och addera värde till både våra nya och befintliga BI-kunder.

AI för säkerhet

Ger ett heltäckande perspektiv på AI-driven säkerhet i molnet.

Resurs Bot

Med en AI-driven bot kan ni kommunicera på ett effektivt sätt både internt och externt.