Azure CloudOps

Din övervakningstjänst av infrastruktur i Azure

Detail Online valde att bygga sin tjänst på Azure plattformen då den är säker och skalbar. Där valet av plattform ger en trygghet för både befintliga och potentiella kunder. Detail Online har vunnit flertalet affärer där den avgörande faktorn har varit att deras tjänst är byggt på Microsoft Azure.

Zelly CloudOps din övervakningstjänst av infrastruktur i Azure

Med Zelly CloudOps erbjuder vi på ett kostnadseffektivt sätt övervakning av er Azure miljö, så att ni når effektivitet, kontroll och säkerhet i er miljö. Värdet av Zelly CloudOps är att ni kontinuerligt får säkerhetsanalyser, kostnadsanalyser och förslag på kostnadsoptimering i er miljö. Förvaltning säkerställs med monitorering och rapportering tillsammans med säkerhets- och kostandsoptimeringar. Tjänsten erbjuds i tre olika nivåer se nedan.

Din Azure miljö och applikationernas effektivitet ökas

1

Tillgång till skalbar och säker Azure miljö

~

Övervakning och larm vid säkerhetshot

En mer förutsägbar driftkostnad varje månad

Vi erbjuder idag tre olika nivåer av Zelly CloudOps
– se vad som passar ditt företag bäst

Detail Online valde att bygga sin tjänst på Azure plattformen då den är säker och skalbar. Där valet av plattform ger en trygghet för både befintliga och potentiella kunder. Detail Online har vunnit flertalet affärer där den avgörande faktorn har varit att deras tjänst är byggt på Microsoft Azure.