Zelly Education

Vi hjälper er att utvecklas

VÅRA PAEKTERINGAR

Våra paketeringar

Zelly Cloud Start

4 timmar– Max 15 deltagare
10.000 kr

Genom Zelly Cloud start säkerhetsställer vi att er start med Microsoft 365 blir framgångsrikt genom att stötta er användare med utbildning anpassad efter deras behov och kunskapsnivå. Genom att öka medvetenheten och utbilda användarna i hur dem hanterar data, personuppgifter och annan information minskar ni risken för att förlora värdefulla data Denna utbildning riktar sig till mindre kunder.

Zelly Kickstart Microsoft 365
by Marketpartner

2 timmar – 1 – 15 deltagare
11.000 kr

Denna utbildning hjälper er att snabbt komma igång med att arbeta effektivt i Microsoft 365. Vi utgår från hur ni arbetar idag och därefter planerar vilken typ av utbildning ni är i behov av, vad ni vill att den fokuserar på samt vilka grupperingar hos er som behöver den.Utifrån det håller vi den utbildning som passar er bäst.

Zelly Admin

2 timmar –Obegränsat antal deltagare
5.000 kr

Den perfekta utbildningen till alla som ska planera, utvärdera, administrera och drifta Mirosoft365, Dynamics365 eller Azure i er organisation. Utbildningen genomförs över Teams.Tekniskt fokus med best practices för administratörer.

Zelly Experience by Marketpartner

3 timmar – workshop – 10-12 deltagare
18.000 kr

Under en dag tillsammans inspirerar deltagarna kring möjligheterna som finns i Microsoft 365. Denna verksamhetsworkshop riktar sig främst till ledningsgruppen, intressenter eller beslutsfattare. Mycket uppskattad utbildning som ger bäst effekt när det är personer från olika avdelningar/team som är med. Under en förmiddag eller eftermiddag samlas ni för en workshop i upplevelserummet på Microsoft huvudkontor därni får möjlighet att testa på allt inom Microsoft 365och diskutera en strategi framåt för er digitala arbetsplats..

Zelly Academy by Marketpartner

3 TILLFÄLLEN – Obegränsat antal deltagare
från 16.000 kr

Denna utbildning är mer omfattande och är uppdelad i tre etapper, första etappen är utbildning för ledningsgruppen, andra etappen är utbildning för användarna och den tredje etappen är löpande utbildning varje vecka med olika teman. Den tredje etappen är kortaresessioner över Teams. Målet med denna utbildning är att bygga hållbar kunskap i er organisation. Utbildningen erbjuds i Pro, Premium och Plus

VÄRDE

Värde

Z

Arbeta effektivare

Z

Upptäck nya funktioner för ert team

Z

Bli mer attraktiva på arbetsmarknaden

Z

Spara tid genom att öka kunskapen

Z

Motivera era medarbetare med rätt kunskap

Z

Skräddarsydd utbildning efter era behov

Planering

Ett möte där vi går igenom vad för utbildning vi ska fokusera på och vilka ska vara me

Uppföljning

Efter slutförd utbildning följer vi upp med ett möte för att säkerhetsställa att ni är nöjda och vad nästa steg blirsamt diskuterar hur vi kan stötta er genom att vara användarstöd via vår Servicedesk eller ta hjälp av konsulter

Zelly Education

Om Zelly Education

Vi på Zelly vill att ni som kund får ut det mesta av er investering i Microsoft 365Microsoft 365 är en fantastisk lösning med många funktioner och användningsområden men till vilken nytta har ni gjort investeringen om ni inte utbildar era team att jobba i molnet och stöttar dem för ett smidigare och mer effektivare arbetssätt. Kanske är det så att ni precis har implementerat Microsoft 365 eller så har ni använt det en tid, oberoende av vilket så finns det alltid nya funktioner att upptäcka och fler möjligheter att jobba effektivare. Målet vi har med utbildning är att ni ska få ut mesta möjliga av Microsoft 365 och därmed kommunicera, samarbeta och förbättra produktiviteten i ert team och organisation.

Sammanfattningsvis kan utbildningen anpassas att fungera både som en introduktion/grundutbildning eller en fördjupande utbildning för er som redan jobbar i Microsoft 365. Vi ser på utbildning som något kontinuerligt och återkommande, en utbildad organisation där alla använder Microsoft 365enligt er standard är mer effektiv, har mindre tekniska frågor och är mer framgångsrika på den digitala arbetsplatsen. Vi har även noterat att organisationer som utbildar sin personal i den digitala arbetsplatsen är mer attraktiva på arbetsmarknaden och har därmed lättare att attrahera talang.

Digitalisering går snabbt och den viktigaste tillgången i ett företag är våra medarbetare. När tekniken går framåt måste vi säkerhetsställa att våra medarbetares kompetens utvecklas i samma takt så de kan arbeta mer effektivt. Vi på Zelly har valt att lägga mindre fokus på teknik på våra utbildningaroch i ställetvalt att inspirera till nya arbetssätt som förbättrar och effektiviserar och som skapar en förståelse bland medarbetare hur och varför de ska använda de nya verktygen. Det är där vi ser dem mest framgångsrika företagen, det är dem som har fått med sig sina medarbetare. Tekniken är enkel vid ett projekt det svåra är att få med sig sina medarbetare men med rätt utbildning från oss på Zelly är detta möjligt.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Vi kan skapa skräddarsydda utbildningar efter era behov. Vill ni kanske efektivisera ert arbete i Teams? Fördjupa era kunskaper inom Modern Work eller Azure?
Tveka inte på att kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakta oss