Zelly 365 Intune

Zelly 365 Intune 

Zelly 365 Intune 

Zelly 365 Intune

För att hantera den hybrida arbetsplatsen är en modern enhetshantering nödvändig, idag ser vi ändå många företag som saknar detta. 
Vet du vad som egentligen händer om en anställd tappar bort sina enhet?

I en värld där företagsdata är lika värdefull som guld, låt inte risken för förlorade enheter bli en mardröm. Tänk om ni istället kunde ha full kontroll över era enheter, säkerställa att företagsdata aldrig hamnar i fel händer och att era anställdas efterlevnad av datahanteringsregler var garanterad?

Microsoft Intune är svaret. Den molnbaserade lösningen som ger er möjlighet att enkelt och säkert hantera alla era enheter, från mobiler till stationära datorer och allt däremellan. Med kontinuerliga säkerhets- och funktionsuppdateringar från Microsoft, håller ni er alltid ett steg före.

Och med Zelly 365 Intune, blir det ännu enklare.

Vi är er partner som ser till att er miljö inte bara är uppdaterad, utan också optimerad för de senaste operativsystemen och säkerhetsstandarderna. Låt oss ta hand om komplexiteten, så att ni kan fokusera på det ni gör bäst – att driva ert företag framåt.

 

 

Värdet med Zelly 365 Intune

Automatisk onboarding av nya datoreer i er miljö med Autopilot
Bugfix och tester av nya releaser
Automatisk rensning av e heter som tappas bort eller blir stulna
Applikationsportal för slutanvändare för att kunna ladda ner godkända applikationer
Profilering av företagets varumärke i företagets enheter

Företagsprofilering

Stärk företagets varumärke och profilera ert varumärke i alla era enheter, så som gemensambakgrundbild etc.

Rensning av borttappade enheter

Radera en stulen eller borttappad enhet på distans. Enklare att följa GDPR och andra förordningar .Undvik överraskade utgifter.

Applikationsportal

Applikationsportal för slutanvändare för att kunnaladda ner godkända applikationer.

Enkel onboarding

Låt era nya datorer och nyanställlda automatiskt onboardas i er miljö med Autopilot.

Bugfix och tester av nya releaser

Säkerställer att enheterna uppfyller säkerhetskraven och förblir kompatibla i organisationen.

Uppdateringar

Automatisk konfiguration av dator och nedlåsning till Microsoft miljön.

Företagsprofilering

Stärk företagets varumärke och profilera ert varumärke i alla era enheter, så som gemensam bakgrundbild etc.

Rensning av borttappade enheter

Radera en stulen eller borttappad enhet på distans. Enklare att följa GDPR och andra förordningar . Undvik överraskade utgifter.

Applikationsportal

Applikationsportal för slutanvändare för att kunna ladda ner godkända applikationer.

Enkel onboarding

Låt era nya datorer och nyanställda automatiskt onboardas i er miljö med Autopilot.

Bugfix och tester av nya releaser

Säkerställer att enheterna uppfyller säkerhetskraven och förblir kompatibla i organisationen.

Uppdateringar

Automatisk konfiguration av dator och nedlåsning till Microsoft miljön.