Med Power Apps kan du
bygga anpassade appar
||
färdigställa appar snabbt
och självklart ladda upp apparna i Appstore

Power Apps

Med Power Apps kan du snabbt och enkelt bygga anpassade appar för organisationens behov, med eller utan utvecklarkunskaper. Tack vare dess enkelhet kan du färdigställa en applikation på dagar i stället för år!

 

Power Apps är applikationen som ”demokratiserar” skapandet av anpassade affärsappar genom att användarna kan skapa egna, funktionsrika appar utan krav på att skriva kod. Dock begränsar det inte möjligheten att skriva anpassad kod och utveckla avancerade funktioner.

Med Power Apps kan du snabbt och enkelt bygga anpassade appar för organisationens behov, med eller utan utvecklarkunskaper som kopplar upp sig mot dina datakällor. Det kan tillexempel vara en process som du vill förenkla för användarna genom en användarvänlig Mobilapp, alternativt tillgängliggöra information och system direkt i Microsoft Teams. När behovet uppstår kan du färdigställa en applikation på dagar i stället för år. Apparna kan utvecklas i flera format och plattformar så som Mobiltelefon (iOS & Android), Teams eller Webb. Dessutom kan apparna laddas ner och installeras via Appstore eller automatiskt distribueras ut till slutanvändarna via MDM-verktyget Microsoft Intune.

Zelly har ett team med bred kompetens och erfarenhet som kan hjälpa er på resan. Vi kan dessutom helt och hållet ta ägandeskap från utvecklingsfasen till leverans och driftsättning.

Nedan är lite exempel på vad vi skapati Powerappsmen möjligheterna är oändliga!

Tack vare PowerApps har vi nu en app som underlättat vårt bokningsbehov utan att det dra iväg i kostnad. Eftersom att PowerApps är en del av Microsoft 365 så kan användarna enkelt logga in i appen med sitt befintliga arbetskonto och inga nya licensinköp krävs. ”

 

Power Apps

Power Apps

Med Power Apps kan du snabbt och enkelt bygga anpassade appar för organisationens behov, med eller utan utvecklarkunskaper. Tack vare dess enkelhet kan du färdigställa en applikation på dagar i stället för år!

 

Power Apps är applikationen som ”demokratiserar” skapandet av anpassade affärsappar genom att användarna kan skapa egna, funktionsrika appar utan krav på att skriva kod. Dock begränsar det inte möjligheten att skriva anpassad kod och utveckla avancerade funktioner.

Med Power Apps kan du snabbt och enkelt bygga anpassade appar för organisationens behov, med eller utan utvecklarkunskaper som kopplar upp sig mot dina datakällor. Det kan tillexempel vara en process som du vill förenkla för användarna genom en användarvänlig Mobilapp, alternativt tillgängliggöra information och system direkt i Microsoft Teams. När behovet uppstår kan du färdigställa en applikation på dagar i stället för år. Apparna kan utvecklas i flera format och plattformar så som Mobiltelefon (iOS & Android), Teams eller Webb. Dessutom kan apparna laddas ner och installeras via Appstore eller automatiskt distribueras ut till slutanvändarna via MDM-verktyget Microsoft Intune.

Zelly har ett team med bred kompetens och erfarenhet som kan hjälpa er på resan. Vi kan dessutom helt och hållet ta ägandeskap från utvecklingsfasen till leverans och driftsättning.

Nedan är lite exempel på vad vi skapati Powerappsmen möjligheterna är oändliga!

Tid & Projekt hantering
Mobilapplikation för Field Service
Boka kontorsplats
Skapa egenkontroller
Padel-app