Power Automate hjälper er
automatisera processer
||
flytta data mellan system
||
att få mer gjort
på så sätt kan ni frigöra tid och få mer gjort!

Power Automate

Med Power Automate automatiserar ni organisationens alla manuella processer och rutiner, vilket leder till att personalen sparar tid samt säkerställer att rutiner efterlevs. Dessutom är det ett fantastiskt verktyg för att integrera och flytta data mellan olika system. Genom att arbeta med Power Automate frigör ni tid, får mer gjort, med färre fel, samtidigt som ni minskar beroendet hos den enskilda individen. 

 

Nedan är lite exempel på vad vi skapati Power Automatemen möjligheterna är oändliga!

Power Automate

Power Automate

Med Power Automate automatiserar ni organisationens alla manuella processer och rutiner, vilket leder till att personalen sparar tid samt säkerställer att rutiner efterlevs. Dessutom är det ett fantastiskt verktyg för att integrera och flytta data mellan olika system. Genom att arbeta med Power Automate frigör ni tid, får mer gjort, med färre fel, samtidigt som ni minskar beroendet hos den enskilda individen. 

 

Nedan är lite exempel på vad vi skapati Power Automatemen möjligheterna är oändliga!

Notiser och Påminnelser

Låt systemet automatiskt skicka information och påminnelser till användaren för att säkerställa att inget missas.

Automatisera faktureringsprocessen

Låt Power Automate hämta och transformera tidrapporter och avtal/tjänster för att automatiskt skapa order eller fakturor i ert affärssystem via API. 

Attestering

Skapa attesteringsflöden och automatisera hela processen från förfrågan till signering. 

Mallar

Med Power Automate kan du automatisera uppsättningen av exempelvis Projekt, Teams eller SharePoint-siter utifrån mallar för att säkerställa att nödvändiga komponenter och information redan finns på plats innan medarbetarna börja arbeta aktivt.

RPA

Skapa robotstyrd processautomation (RPA) genom att enkelt spela in en manuell process på din dator som sedan kan köras per automatik för att undvika repetitiva uppgifter.