Cybersäkerhet

En enda sårbarhet är allt som behövs

Med Cybersäkerhet tillämpas ett regelverk av teknologier, processer och kontroller för att skydda användare, system, enheter, nätverk, program och data från cyberattacker.
Syftet är att minska risken för attacker och intrång samt skydda mot otillåtet utnyttjande av system, nätverk och information.
För att skapa ett effektivt försvar arbetar vi med teknik, Artificiell intelligens och mänsklig övervakning i flera skyddslager för att komplettera varandra.
I våra paketerade säkerhetstjänster Modern Security arbetar vi proaktivt med övervakning och skydd så ni kan fokusera på er verksamhet.

P 1

Security Baseline

Vi implementerar nödvändiga system och processer i er IT-miljö för att öka skyddet och säkerhetsnivån.

2

Skydda

Genom relatidsövervakning av Zelly säkerhetsteam samt uppsatta regler i systemet, skyddar vi både dina enheter och molntjänster. Vi utför frekvent genomsökning av filer, dokument och data. Samt mail som skyddas via sandbox-miljö innan leverans av bilagor, meddelanden och länkar.

3

Upptäcka

Via proaktiv incidenthantering och analys av oönskat beteende,arbetar vi för att upptäcka skadlig kod, inloggningsförsök, radering av filer, kapning m.m.

s 4

Agera & rapportera

Vi hjälper till vid alla typer av intrång, där vi dessutom kan driva ärenden mot Microsoft. Varje månad får du tillgång till en omfattande sammanställning av företagets aktivitet, händelser och eventuella säkerhetsrelaterade incidenter.

  • Varför Modern Security?

Idag kan vi se cyberhot nästan överallt, där det kan vara alltifrån hacktivister som använder internet som kampanjverktyg till organiserad brottslighet med finansiella motiv. Det finns även en rad olika former av attacker där cyberkriminella kan göra alltifrån att stjäla pengar eller känslig data – till att spionera eller
utpressa genom att låsa, förstöra eller sprida din information.
För de flesta företag tar det i snitt omkring 140+ dagar för att upptäcka ett intrång i sin miljö, genom att ta hjälp av Zelly minskar vi den tiden och kan istället upptäcka dessa hot i tid och agera – innan olyckan är framme!

  • Vad är Modern Security?

Tillsammans med avancerad AI från Microsoftanalyserar, övervakar och agerar Zelly SOC-teammot IT-relaterade hot mot ditt företag i realtid. Detta för att säkerställa att oönskat beteende upptäcks, identifieras, klassificeras och hanteras omedelbart. Zelly har utbildad personal som agerar på
säkerhetsrelaterade incidenter och på så vis skapar en trygghet. Genom vårt proaktiva arbete ser vi till att förhindra cyberhot mot ditt företag redan innan det skett.