Ett verktyg för både Sales & Marketing!

 

Norron Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare med kontor i Stockholm och Oslo. Bolaget förvaltar sju olika fonder med fokus på de nordiska kapitalmarknaderna.

NORRON ASSET MANAGEMENT

Kapitalförvaltning

Norron kände under en längre tid begränsningar med sitt gamla CRM-system, som inte levde upp till deras ändrade behov av krav på ökad kontroll, bevakning och rapportering och data och aktiviteter, lösningen blev att byta till Dynamics 365 Sales Professional, ett modulbyggt CRM som är integrerat med deras befintliga Microsoft miljö.

Krav på ökad kontroll, bevakning och rapportering av data och aktiviteter, gjorde att de kände en begränsning med det gamla CRM system som inte levde upp till deras ändrade behov.

Lösningen blev att byta till Dynamics Sales Professional, ett modulbyggt CRM system som är integrerat med deras befintliga Microsoft miljö.

 

 

– Nu har vi all information på ett ställe, ett system för Sales och marketing, kundinformation, bolagsinformation, hållbarhetsinformation, där alla på företaget vet vart information finns och gör det lättare att rapportera och underlättar vårt dagliga arbete, säger Elin Wainwright, Communication and Sustainability Manager på Norron Asset Management.

 

Sedan implementeringen av Dynamics 365 kan de nu samla all information så som kund-, företag-, och hållbarhetsinformation på ett ställe. De kan även skicka riktade marknadsutskick och enkelt skapa event i Marketingdelen, till alla sina kunder som de enkelt når från Sales-delen. Eftersom Teams, Outlook och SharePoint är en stor del i Norrons dagliga arbete kändes det som ett naturligt steg att gå över till Sales professionell som har integration till alla Microsoft applikationer. Så att man redan från sin Outlook applikation kan lägga till information om kunder i CRM-systemet eller nya leads. Alla på företaget vet nu var man kan hitta information vilket har bidragit till att det har blivit enklare skapa rapporter vilket underlättar i det dagliga arbetet.

 

Utmaning

Krav på ökad kontroll, bevakning och rapportering av data och aktiviteter, gjorde att de kände en begränsning med det gamla CRM system som inte levde upp till deras ändrade behov.

Lösning

Lösningen blev att byta till Dynamics Sales Professional, ett modulbyggt CRM system som är integrerat med deras befintliga Microsoft miljö.

Resultat

Ett system för Sales & Marketing: Då Sales professional är ett modulbyggt CRM system väljer man användningsområde utifrån verksamhetens behov. Norron hade behov av att både kunna samla kund-, företag- och hållbarhetsinformation samt kunna skicka riktade marknadsutskick.

Integration med Microsoft appar: Eftersom Teams, SharePoint och Outlook är en stor del i Norrons dagliga arbete kändes det som ett naturligt steg att gå över till Sales professionell som har integration till Teams, SharePoint och Outlook och flera andra Microsoft applikationer.

 

Samlad information: Alla på företaget vet nu var man kan hitta information vilket har bidragit till att det har blivit enklare skapa rapporter vilket underlättar i det dagliga arbetet.

– Nu har vi all information på ett ställe, ett system för Sales och marketing, kundinformation, bolagsinformation, hållbarhetsinformation, där alla på företaget vet vart information finns och gör det lättare att rapportera och underlättar vårt dagliga arbete, säger Elin Wainwright, Communication and Sustainability Manager på Norron Asset Management.

Se fler av våra referenscase med andra kunder nedan

Världens största gamingarena baseras på Microsoft Cloud

Space använder Microsofts molnlösningar för att säkerställa en säker digital upplevelse för sina besökare och gamers. Bakom implementationen av it-miljön står vi på Zelly. Space har även valt att använda Microsoft datacenter i Sverige för att ge snabb och säker uppkoppling till e-sport- och gaming-arenan

SPACE

Tillväxt utan digital växtvärk!

I uppstartfasen av Disruptive Materials saknades infrastruktur och information delades med USB-sticka som hos många andra start-ups som arbetar med patent. Det var ingen bra grund att bygga bolaget vidare på och man såg ett behov att skapa en IT-miljö som de kunde växa med. Disruptive Materials tog beslut tidigt att lägga hela infrastrukturen i molnet istället för att bygga upp en egen IT-struktur, där valet föll på Microsoft Cloud.

DISRUPTIVE MATERIALS

Teknologi som fick en startup att flyga!

IQ Fuel tillverkar och säljer en ny typ av funktionella sportdrycker utan koffein, taurin eller socker i, det är bara mentala fokusprodukter. De är en startup som flyger fram och behöver teknologi som flyger med dem!

IQ FUEL