DYNAMICS 365 SALES – NEED ASSESMENT WORKSHOP

En workshop för dig som vill uppnå CRM-excellens

Första steget mot en framgångsrik Dynamics implementering

Zelly HQ, Hammarbybacken 27, Stockholm
eller online, du bestämmer!

Vad kan du förvänta dig av vår workshop? Vi börjar med en nuläges- och behovsanalys för att identifiera de utmaningar och möjligheter som är unika för din organisation. Men vi stannar inte där. Vi lyssnar till din vision och dina mål, och vi anpassar vår vägledning efter just dina behov. Det är en skräddarsydd workshop som uppvisar möjligheterna med D365 Sales och ger dig konkreta nästa steg för en framgångsrik CRM-implementering.
Varför ska du delta? Här är några skäl:

Målmedveten Planering
Vi hjälper dig att kartlägga din resa mot en effektiv Dynamics-implementering. Varje steg är planerat för att du ska nå dina mål.

Anpassad Vägledning
Vi tror att en stor del av framgången ligger i att förstå dina unika behov. Därför anpassar vi våra råd och rekommendationer efter din vision och dina målsättningar.

Konkreta Nästa Steg
Du kommer att lämna workshopen med klara och handlingsbara steg för din CRM-implementering. Ingen vaghet, bara konkret vägledning.

Ta din verksamhet
till nästa nivå!

Om workshopen

Din väg mot CRM-excellens börjar här. Anmäl dig till vår Dynamics 365 Sales – Need assesment Workshop och ta det första steget mot en framgångsrik Dynamics-implementering som hjälper din organisation att nå sina mål. Vi ser fram emot att vara din guide på denna resa.

I denna workshop får du träffa

Amanda Hansson