Hur jobbar du med cybersäkerhet? Halvdag för styrelse och Ledningsgrupp

Zelly tillsammans med vårt systerbolag Security Solution hälsar er varmt välkomna till ett exklusivt event om säkerhet och riskhantering för styrelse & ledningsgrupp. Under detta seminarium kommer vi att behandla viktiga ämnen som verksamhetsanpassad användarutbildning, krisövningar, omvärldsbevakning, basnivån av cybersäkerhet, olika säkerhetstjänster, rapportering av cybersäkerhet till styrelsen, kvantitativ riskanalys och informationsklassning.

Detta seminarium kommer att ge er:

1. Ökad säkerhet: Genom att lära er de senaste strategierna och bästa praxis inom cybersäkerhet och riskhantering kommer ni att kunna stärka er organisations förmåga att skadeberäkna, förebygga och hantera säkerhetsincidenter.
2.
Bättre medvetenhet: Med en ökad förståelse för säkerhetshot och risker kommer ni att kunna fatta informerade och viktade beslut om hur ni skyddar er verksamhet och era intressenter.
3. Praktiska färdigheter: Genom praktiska övningar och verktyg kommer ni att lämna seminariet med användbar kunskap som kan tillämpas direkt i er organisation.
4. Nätverkande: Tillfället att nätverka med andra branschexperter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar.

Detta är en unik möjlighet som inte bör missas, och platserna är begränsade. Anmäl er redan idag för att säkra er plats och låt oss tillsammans stärka er organisations säkerhetskultur. Vi ser fram emot att träffa er den 9 november på Microsofthuvudkontor i Stockholm.

Målgrupp: medlemmar i Styrelse & ledningsgrupp

Varför är det viktigt att delta?

För att möta ökade hot mot kritisk infrastruktur presenterade EU kommissionen under 2020 ett förslag till reviderat NIS-direktiv (NIS2). NIS2 ställer krav riktade mot det styrande organet i verksamheten (exempelvis bolagsstyrelse, kommunstyrelse, nämnd) att godkänna bolageets e.t.c.  säkerhetsåtgärder, övervaka införandet av säkerhetsåtgärderna och kunna hållas ansvarig vid bristande efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som vidtagits. 

Zelly AB hjälper flertalet organisationer med IT-säkerhet och ser växande behov av kommunikationsmetodik och kravställning mellan ledning och styrelse gällande IT-säkerheten. Samtidigt undrar allt fler hur man kan mäta den ekonomiska påverkan av olika former av attacker.

Skynda er och anmäl er nu – öka säkerheten och stärk ert bolag för framtiden!

Datum och tid

Talare

Carl- Henrik Hörnkvist
Försäljningschef
Zelly AB

Måns Hellström
Expertcertifierad inom infrastruktur och Cybersäkerhet

Zelly AB

Marcus Broman

Managementkonsult, Privacy & Informationssäkerhet, MSc, FIP, CIPP/E, CIPM, CIPT, PMP
Security Solution