Den 27 februari 2023 sker en större förändring för alla användare av Microsoft Authenticator applikationen i Microsoft 365. Den förändringen innebär att alla användare kommer i MFA-push-meddelandet få upp ett nummer. Det numret anges i applikationen för att slutföra godkännandet. Historisk har användaren vid inloggning fått upp en notis i Microsoft Authenticator applikationen som användaren endast har godkänt.

Fördelarna med nummermatchning är ökad säkerhet & minska oavsiktliga godkännande.

Varför inför Microsoft denna förändring med nummermatchning?

Antal cyberattacker ökar och attackerna blir allt fler och mer avancerade. Det gör att säkerheten behöver förbättras och funktionerna behöver utvecklas. Med denna funktion blir det lättare för användaren att reagera på ett inloggningsförsök av en cyberkriminell, då MFA förutom ett godkännande även kräver en aktiv nummermatchning.

Varför är det viktigt med MFA (Multifaktorautentisering)?

4 anledningar till att det är viktigt med MFA med nummermatchning:

 1. Personlig anknytning
  MFA gör inloggningen helt personlig och ingen annan kan godkänna en inloggning. Vilket ökar säkerheten och minskar risken för intrång.
 2. Minskar risk för ”MFA Fatigue attack”
  Detta motverkar en typ av cyberattack som kallas ”MFA Fatigue attack” som gör att en användare av misstag godkänner en MFA förfrågan.
 3. Biometri stärker säkerheten
  Cyberattacker blir allt vanligare och de kriminella hittar ständigt nya metoder att komma åt personliga konton. Därför hjälper biometriska identifierare och skyddar oss mot hotet om lösenordsstöld.
 4. MFA stärker säkerhet och är enkelt för användaren
  Med MFA höjer vi säkerheten och påverkar inte användarens upplevelse vid inloggning. Användaren är bekant med konceptet och är i andra miljöer vana vid denna typ av inloggning, det är smidigt och enkelt att logga in utan lösenord och ger ökad säkerhet.

❗️Viktigt att tänka på: Att aldrig godkänna en MFA förfrågan som du själv inte genomfört

Läs mer om Cybersäkerhet: www.zelly.se/cybersakerhet