Det här är Intune

Intune är en molnbaserad tjänst för hantering av företagsmobilitet (EMM) som hjälper anställda att vara produktiva samtidigt som företagets data skyddas.

Hur fungerar Intune?

Intune tillhandahåller hantering av mobila enheter (MDM) och hantering av mobila program (MAM). Intunes MDM- och MAM-funktioner används i scenarierna för dataskydd och efterlevnad i EMS.

Hur du använder MDM- och MAM-funktionerna i Intune och dataskydd i EMS beror på vilket affärsproblem som du försöker lösa.

 • Hantera mobila enheter som anställda använder för att komma åt företagets data.
 • Hantera mobila appar som används av anställda.
 • Skydda företagets information genom att styra hur anställda får åtkomst till och delar den.
 • Säkerställa att enheter och program är kompatibla med företagets säkerhetskrav.

Exempel:

 • Du använder MDM i hög grad om du skapar en pool med enheter för en viss typ av användning som ska delas av skiftarbetare i en butik.
 • Du förlitar dig på MAM och dataskydd om du låter anställda använda egna personliga enheter för att komma åt företagsdata (BYOD).
 • Om du delar ut företagsägda telefoner till informationsarbetare använder du alla dessa tekniker i hög utsträckning.

Hur fungerar Intune?

Intune tillhandahåller hantering av mobila enheter (MDM) och hantering av mobila program (MAM). Intunes MDM- och MAM-funktioner används i scenarierna för dataskydd och efterlevnad i EMS.

Hur du använder MDM- och MAM-funktionerna i Intune och dataskydd i EMS beror på vilket affärsproblem som du försöker lösa.

 • Hantera mobila enheter som anställda använder för att komma åt företagets data.
 • Hantera mobila appar som används av anställda.
 • Skydda företagets information genom att styra hur anställda får åtkomst till och delar den.
 • Säkerställa att enheter och program är kompatibla med företagets säkerhetskrav.

Exempel:

 • Du använder MDM i hög grad om du skapar en pool med enheter för en viss typ av användning som ska delas av skiftarbetare i en butik.
 • Du förlitar dig på MAM och dataskydd om du låter anställda använda egna personliga enheter för att komma åt företagsdata (BYOD).
 • Om du delar ut företagsägda telefoner till informationsarbetare använder du alla dessa tekniker i hög utsträckning.

Ni får även tillgång till smarta verktyg som underlättar exempelvis att arbeta i projekt tillsammans, dela dokument och få tillgång till önskade Office-applikationer, vart som helst, när som helst.

Intune är nära integrerat med Azure Active Directory (Azure AD) för identitets- och åtkomstkontroll och Azure Information Protection för dataskydd. Det är hanteringskomponenten i Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS), medan Office 365 är produktivitetskomponenten i Microsofts mobilitetslösning.

Tillsammans hjälper Office 365 och EMS anställda att vara produktiva på alla deras enheter samtidigt som organisationens information är skyddad. Office 365 med EMS är en komplett integrerad svit för företagsmobilitet, inklusive produktivitet, identitet, åtkomstkontroll, hantering och dataskydd. Den ger dig ett effektivt sätt att distribuera och hantera en mobilitetslösning i din organisation.

Vad är Intune?

Intune är en molnbaserad tjänst för hantering av företagsmobilitet (EMM) som hjälper anställda att vara produktiva samtidigt som företagets data skyddas. Med Intune kan du:

 • Hantera mobila enheter som anställda använder för att komma åt företagets data.
 • Hantera mobila appar som används av anställda.
 • Skydda företagets information genom att styra hur anställda får åtkomst till och delar den.
 • Säkerställa att enheter och program är kompatibla med företagets säkerhetskrav.

Intune är nära integrerat med Azure Active Directory (Azure AD) för identitets- och åtkomstkontroll och Azure Information Protection för dataskydd. Det är hanteringskomponenten i Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS), medan Office 365 är produktivitetskomponenten i Microsofts mobilitetslösning.

Intune funktioner

Företagshanterade enheter
Registrera de enheter du tillhandahåller i scenarier för både enskilda och flera användare.

Medarbetarhanterade enheter
Möjliggör produktivitet och datasäkerhet i scenarier där medarbetarna använder sina egna enheter.

Tredje manshanterade enheter
Utöka dataskyddet till enheter som levereras från annat håll, till exempel entreprenörsenheter eller offentliga kiosker.

Läs mer här!

Intune Autopilot

Registrera Windows-enheter enkelt i Intune med hjälp av Windows Autopilot!
Det är enklare att registrera enheter i Intune med Windows Autopilot. Att skapa och underhålla anpassade operativsystemavbildningar är en process som tar tid. Det kan också ta tid att applicera de här anpassade operativsystemavbildningarna till nya enheter för att förbereda dem för användning innan du ger dem till dina slutanvändare. Med Microsoft Intune och Autopilot kan du ge dina slutanvändare nya enheter utan att behöva skapa, underhålla och installera anpassade operativsystemavbildningar på enheterna. Om du använder Intune för att hantera Autopilot-enheter kan du hantera principer, profiler, appar med mera när de har registrerats.