Utmaning

Problematik i sin flexibilitet, där de varit tvungna att befinna sig på kontoret för att nå sina filer som legat lokalt. Dessutom riskerat att förlora alla sina filer som legat lokalt vid exempelvis brand eller inbrott.

Lösning

Flytt av IT-miljön upp i molnet till Microsoft 365.

Resultat

Mer flexibilitet i sitt arbete
Där de numera kan nå sina filer överallt.

 Större trygghet
Med trygg backup i molnet finns ingen anledning till oro över att förlora sina filer och dokument.

 Frihet och obundenhet
Genom att välja Zelly som IT-partner upplever numera DM-Tak en mycket större frihet, där de inte behöver sig bundna till avtalstider.

 

Läs hela referenscaset här