Utmaning

Detail online är idag den enda leverantören i sin bransch som har valt att basera sin tjänst på Microsoft Azure, vilket har varit mycket uppskattat av kunder och bidragit till ökad tillväxt. Med tillväxten ökade Azure konsumtionen och vilket medförde att Detail online var i behov av kostnadsoptimering och proaktiv rådgivning av deras Azure miljö.

Lösning

Med rådgivning och optimering av Detail onlines befintliga Azure miljö är den nuvarande uppsättningen bättre anpassad för deras växande verksamhet. Den nya uppsättningen är även mer kostnadseffektivt där Zelly har hjälpt Detail online att spara mer än 10 miljoner kronor i ren Azure konsumtion.

Resultat

Säkert

Detail Onlines tjänst är byggt på Azure plattformen som är säker och skalbar. Valet av plattform ger en trygghet för befintliga och potentiella kunder. Detail Online har vunnit flertalet affärer där den avgörande faktorn har varit att deras tjänst är byggt på Microsoft Azure.

Global lösning

Detail Online agerar på en global marknad och behöver därmed en global lösning. Azure möjliggör extraordinära upplevelser för alla kunder, oavsett om de befinner sig i kvarteret eller på andra sidan jorden. Med datacenter i fler globala regioner, den bredaste regelefterlevnaden och ett stort engagemang för hållbarhet behöver man inte välja mellan kvantitet och kvalitet när man väljer Azure.

Kostnadseffektivt

Azure har ett stort utbud av färdiga tjänster som möjliggör att Detail Online kostnadseffektivt och enkelt kan vidareutveckla deras tjänst. Genom proaktiv rådgivning, löpande analys och kostnadsoptimering av infrastrukturen har Zelly genomfört en betydande besparing på konsumtionen i Azure.