Utmaning

I uppstartfasen av Disruptive Materials saknades infrastruktur och information delades med USB-sticka som hos många andra start-ups som arbetar med patent. Det var ingen bra grund att bygga bolaget vidare på och man såg ett behov att skapa en IT-miljö som de kunde växa med. Eftersom bolaget samverkar nära forskningen fanns det även ett behov att erbjuda en flexibel arbetsplats som kan nås från universitet, hemifrån eller ett partnerföretag tillexempel.

Lösning

Disruptive Materials tog beslut tidigt att lägga hela infrastrukturen i molnet istället för att bygga upp en egen IT-struktur. Valet av en Microsoft 365 ger medarbetare frihet i sitt arbetssätt vilket möjliggör kreativitet och samverkan med universitet och partnerbolag. Genom att tidigt satsa på en molnbasserad IT-miljö har Disruptive Materials, trots stark tillväxt, aldrig upplevt digital växtvärk av de IT val som de har gjort.

Resultat

Frihet
Anställda kan arbeta vart som helst och får den friheten som behövs för att vara kreativa och produktiva i sitt arbete.

Samarbete
Enkelt för medarbetare att samarbeta och kommunicera med kollegor, universitet och partnerföretag.

Säkerhet
Anställda kan på ett säkert sätt arbeta med känslig patent-data men samtidigt ha en modern molnbaserad arbetsplats som stödjer det kreativa arbetssättet som behövs för att utveckla innovativa produkter.