Utmaning

Netigates affärsmodell bygger på att hjälpa deras kunder att ta faktabaserade beslut med hjälp av feedback från deras undersökningsverktyg. Internt arbetar Netigate kontinuerligt med att förbättra förutsättningar för att ta faktabaserade beslut. Netigate var i behov av ett modernt molnbaserat systemstöd för att förenkla, förbättra samt få realtidsinformation, på ett och samma ställe.

Lösning

Netigate har byggt en lösning baserad på Microsoft Cloud där bland annat Power Bi ingår. Power Bi är ett verktyg som hämtar in information från olika system och där man kan strukturera data på ett pedagogiskt sätt i form av dashboards för att skapa beslutsunderlag för att ta faktabaserade beslut.

Resultat

Integrerad information
Power Bi hämtar in information från Netigates olika system som säljstöd, kundsystem och ekonomisystem samt publika data. I Power Bi struktureras datan från olika källor på ett pedagogiskt sätt och presenteras överskådligt i en central dashboard.

Realtidsdata
Data hämtas in regelbundet från dom olika systemen så man hela tiden har uppdaterade beslutsunderlag. 

Faktabaserade beslut
Microsoft Cloud och Power Bi ger Netigate rätt förutsättningar för att ta faktabaserade beslut.