Utmaning

Krav på ökad kontroll, bevakning och rapportering av data och aktiviteter, gjorde att de kände en begränsning med det gamla CRM system som inte levde upp till deras ändrade behov.

Lösning

Lösningen blev att byta till Dynamics Sales Professional, ett modulbyggt CRM system som är integrerat med deras befintliga Microsoft miljö.

Resultat

Ett system Sales & Marketing
Då Sales professional är ett modulbyggt CRM system väljer man användningsområde utifrån verksamhetens behov. Norron hade behov av att både kunna samla kund-, företag- och hållbarhetsinformation samt kunna skicka riktade marknadsutskick.

Integration till Teams
Eftersom Teams är en stor del i Norrons dagliga arbete kändes det som ett naturligt steg att gå över till Sales professionell som har integration till Teams.

Samlad information
Alla på företaget vet nu var man kan hitta information vilket har bidragit till att det har blivit enklare skapa rapporter vilket underlättar i det dagliga arbetet.