Jämför paketeringar

Tjänst Beskrivning Zelly Works Business Zelly Works E3 Zelly Works E5
Samarbeta, dela och kommunicera med flexibla verktyg


Office Office-Programsvit
Exchange Online E-post och kalendrar (50 GB) (100 GB) (100 GB)
SharePoint Online Intranät och gemensam lagringsplats för filer och dokument
Onedrive Fillagring och fildelning
Teams Microsoft Teams - Nav för samarbete
Planner Organisera och tilldela uppgifter i projekt
PowerApps Skapa avancerade mobilappar och formulär
eDisocvery Sökning av personuppgifter (GDPR)
Data loss prevention Principer för att automatiskt ta bort viss typ av data (GDPR)
Data loss prevention Principer för att kvarhålla och återställda raderat data.
Power BI Business intelligence rapporter
Customer lockbox Styr hur support får access till ditt data
Phone system Ring, ta emot och koppla samtal på en rad olika enheter med Teams.
Mobilitet, säkerhets- & användarhantering

Azure Active Directory Molnbaserad central användare och behörighetshantering
Single sign on Förenklad inloggning
Azure Active Directory Premium Plan 1 Villkorlig åtkomst - Kontrollera att endast företagsägda enheter kan ansluta till IT-miljön.
Azure Active Directory Premium Plan 2 Riskbaserat Villkorlig åtkomst - Realtidsskydd med hjälp av maskininlärning (AI)
Intune Hantering av mobilenheter för att skydda företagsdata och publicera Appar (MDM)
Central hantering och managering av PC & Mac
Inventering av företagets enheter
Azure Information Protection Plan 1 Hantering av mobilenheter för att skydda företagsdata och publicera Appar (MDM)
Hantering av mobilenheter för att skydda företagsdata och publicera Appar (MDM)
Azure Information Protection Plan 2 Automatiskt klassificera och kryptera dokument och mejl baserad på principer
Office 365 Advanced Threat Protection Skydd mot skadlig kod och virus i länkar och bifogade filer.
Cloud App Discovery Identifierar och övervakar samtlig inloggning till IT-miljön och åtkomst till företagsprogram.
Cloud App Security Avancerat skydd mot hot i molnet. Identifiera avvikande användning och säkerhetsincidenter.
Azure Advanced Threat Protection Avancerat skydd mot hot lokalt och i molnet.
Windows Defender ATP Avancerat Antivirus som installerad lokalt på PC:n Systemet användare maskininlärning (AI) för att bekämpa hotWindows

Windows 10 Business Uppgradering från Windows 7, 8, 8.1 Pro till Windows 10 Pro
Windows 10 Enterprise Ytterligare säkerhetsfunktioner i Windows 10 (Device Guard, Credential Guard).
Windows 10 Enterprise Automatisera och standardisera Start-meny och aktivitetsfältet för samtliga användare.Förvaltning, support och underhåll

Zelly Windows 10 säkerhetsuppdateringar
Zelly Lägga till/ ta bort licenser
Zelly Omvärldsbevakning
Zelly Månadsvisa kontroller
Zelly Efterlevnadskontroller
Zelly Tillgång till Zelly Helpdesk
Zelly Prioriterad kund (SLA)
Zelly Ärendehantering via mejl eller telefon
Zelly Övervakning i Real-tid (normal arbetstid)
Zelly Åtgärd vid avvikelser/intrång i miljön (normal arbetstid)