Office 365 är en plattform från Microsoft som ger ert företag och era medarbetare tillgång till viktiga och användarvänliga verktyg, till en låg kostnad. Med Office 365 underlättar ni projektarbeten, dokumentdelning och får tillgång till önskade Office-applikationer, överallt – när som helst.

office365-kampanj

Skapa resultat

Skapa ditt bästa arbete med helt omarbetad design och research- och språkverktyg – använd tangentbord och mus eller tryckgester och digital penna.

Samarbeta enklare

Bestäm själv hur du vill samarbeta och hantera ändringar i delade dokument – oavsett om du arbetar offline, online eller samtidigt tillsammans med andra.

Mobilitet

Med dina favoritappar i Office kan du arbeta smidigt var du än är och fortsätta där du slutade på alla enheter.

Få hela Office-paketet inklusive Enterprise Mobility Security (EMS) och Windows 10!

Kolla in Microsoft 365 för att ta del av ännu fler smarta verktyg och säkerhetslösningar!

Här nedan kan du läsa mer om Office 365:

Vad är skillnanden mellan Office 365 och Microsoft 365?

Office 365 är en prenumerationstjänst och en molnbaserad svit av produktivitetsappar – några exempel på dessa är Word, PowerPoint, Excel, Onedrive, SharePoint och Outlook och många fler såklart. Medan Microsoft 365 istället är en paketerad lösning som visserligen innehåller Office 365 men även Enterprise Mobility Security (EMS) samt Windows 10, för den som vill ha mer säkerhet och tillgång till ett flertal produkter för att hantera, dela och samtidigt skydda all information. Läs mer här!

10 anledningar till varför du bör välja Office365

1. Användarvänligt
Anställda kommer snabbt igång med de välbekanta Office-verktygen som de redan kan och använder dagligen.

2. Produktion
Du får professionell e-post, kontorsprogram, fildelningsmöjligheter, distans-möten med mera.

3. Fast pris Fast pris per användare och månad.
Lösningar som tidigare reserverats för de största företagen är nu lättillgängliga för företag oavsett storlek.

4. Online/offline 
Dokumentlagring i molnet ger dig tillgång när du är offline och synkroniseras när du är online.

5. Enkel åtkomst 
Ge ditt team säker åtkomst till e-post, dokument och webbmöten på både PC, telefon och surfplatta.

6. Kostnadseffektivt 
Du slipper underhåll av servrar och får en förutsägbar, årlig prenumeration med uppdaterade tjänster.

7. Arbeta var som helst 
Exchange Online integrerar brevlådor både lokalt och i molnet och Skype for Business är en stabil tjänst för meddelanden och videokonferanser.

8. Säkerhet 
Din information skyddas med högt ställda krav på både fysisk och digital säkerhet. Informationen tillhör dig, Microsoft läser inte din e-post eller använder den för reklamändamål.

9. Pålitlighet 
I avtalet med Office 365 finns en ekonomisk garanti om 99,9 % aktiv tid.

10. Full kontroll 
Logga in på en webbaserad administrationsplattform för att hantera alla tjänster, lägga till eller ta bort användare och spåra mobila enheter.

10 viktigaste frågorna du bör fråga din molnleverantör när du överväger molnet

1. Vem äger de data som Microsoft lagrar i er tjänst?
Kommer Microsoft att använda vårt data för att ta fram marknadsföringsprodukter? Som Office 365-kund är det du som äger och har kontroll över dina data. Microsoft använder inte dina data i något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som du prenumererar på. Som tjänsteleverantör skannar Microsoft inte din e-post eller dina dokument i reklamsyfte. Mer information finns i avsnittet Hur dina data används i Office 365 Säkerhetscenter.

2. Erbjuder ni sekretesskontroller i tjänsten? 
Sekretesskontroller är aktiverade som standard för alla kunder som har tjänsten och du har möjlighet att inaktivera och aktivera funktioner som påverkar sekretessen beroende på organisationens behov. Enligt villkoren om databehandling i ditt avtal förbinder Microsoft oss att vidta omfattande sekretess- och säkerhetsåtgärder.

3. Har Microsoft någon möjlighet att se var ni lagrar våra data i tjänsten?
Microsoft är öppna med var dina data finns. Mer information finns i avsnittet Var finns mina data? i Office 365 Säkerhetscenter.

4. Hur ser ni på säkerheten och hur skyddar ni tjänsten mot externa attacker? 
Säkerheten är en av de viktigaste designprinciperna och funktionerna i Office 365. Vårt fokus på säkerhet spänner över maskinvara, programvara, den fysiska säkerheten på våra datacenter, principer och kontroller samt verifiering av oberoende granskare.

Säkerhetsfunktionerna kan delas in i två övergripande kategorier: 1) Inbyggd säkerhet och 2) kundkontroller. Inbyggd säkerhet representerar alla åtgärder som Microsoft vidtar för att skydda Office 365-kundernas information och erbjuda en lättillgänglig tjänst. Kundkontroller är funktioner som gör att du kan anpassa Office 365 efter din organisations specifika behov. Information om båda typerna av säkerhetsfunktionerna finns i avsnittet Om säkerhet i Office 365 säkerhetscenter.

5. Kan Microsoft ta bort data? 
Du äger dina data och behåller alla rättigheter och anspråk till data som du algrar med Office 365. Under din prenumeration och i 90 dagar efter prenumerationen kan du ladda ned en kopia av dina data när som helst oavsett anledning utan att be Microsoft om hjälp. Mer information finns i avsnittet Det är dina data i Office 365 Säkerhetscenter.

6. Meddelar ni oss om något i tjänsten ändras, och får Microsoft reda på om våra data är osäkra? 
Microsoft meddelar dig om det sker några viktiga ändringar i tjänsten avseende säkerheten, sekretessen och regelefterlevnaden. Du får genast veta om dina data har använts felaktigt.

7. Är ni öppna med hur ni använder och får tillgång till våra data? 
Microsoft delar viktiga aspekter av datalagringen, t.ex. var dina data finns rent geografiskt, vem på Microsoft som har tillgång till dem och vad Microsoft gör med informationen internt. Mer information finns i avsnittet om Vem som kan komma åt dina data i Office 365 Säkerhetscenter.

Vår inställning till åtkomst till dina data är: Du kan alltid komma åt dina kunddata. Åtkomsten till kunddata är strikt kontrollerad och loggas, och stickprovskontroller görs både av Microsoft och tredje parter för att verifiera att åtkomsten endast sker för relevanta ändamål. Microsoft är också medvetna om vikten av våra kunders innehåll. Om någon, t.ex. Microsofts personal, partner eller dina egna adminstratörer, kommer åt ditt innehåll i tjänsten kan Microsoft tillhandahålla en rapport om åtkomsten på begäran.

8. Vilken typ av åtaganden har ni vad gäller säkerhet och sekretess? 
För Office 365 är Microsoft beredda att med varje kund underteckna databehnadlingsvillkor, ett HIPAA-avtal för affärspartner och EU:s standardklausuler. Dessutom följer Microsoft standarder som ISO 27001, ISO 27018, FISMA och FedRAMP.

9. Hur säkerställer ni att er tjänst är tillförlitlig?
Microsoft tillämpar ledande metoder för design och drift: redundans, återhämtning, distribuerade tjänster och övervakning för att nämna några exempel. Nyligen började Microsoft publicera en kvartalsrapport över driften av tjänsten. Mer information finns i avsnittet om Transparent drift i Office 365 Säkerhetscenter.

10. Vilka är era åtaganden för att hålla tjänsten tillgänglig? 
Microsoft erbjuder 99,9% tillgänglighet genom ett servicenivåavtal med ekonomisk garanti. Om en kund har en drifttid på mindre än 99,9% per månad kompenserar Microsoft kunden genom tjänstekrediter.

Mer information och belägg för varför Microsoft Office 365-kunder kan känna sig trygga i fråga om ovanstående finns i Office 365 Säkerhetscenter.

Vi använder Microsofts molntjänst Office 365 vilket ger oss möjlighet att tryggt och säkert komma åt och arbeta i våra dokument oavsett vart vi befinner oss. Med hjälp av Zelly och SharePoint har vi skapat en samarbetsportal och filhantering som effektiviserar vårt arbete och förbättrar informationsspridningen internt.

Daniel WinbergAccent Equity Partners AB