Modern Security

Vad är Modern Security?

Tillsammans med avancerad AI från Microsoft analyserar, övervakar och agerar Zelly SOC-team mot IT-relaterade hot mot ditt företag i realtid. Detta för att säkerställa att oönskat beteende upptäcks, identifieras, klassificeras och hanteras omedelbart.
Zelly har utbildad personal som agerar på säkerhetsrelaterade incidenter och på så vis skapar en trygghet. Genom vårt proaktiva arbete ser vi till att förhindra cyberhot mot ditt företag redan innan det skett.

Varför Modern Security?

Idag kan vi se cyberhot nästan överallt, där det kan vara alltifrån hacktivister som använder internet som kampanjverktyg till organiserad brottslighet med finansiella motiv. Det finns även en rad olika former av attacker där cyberkriminella kan göra alltifrån att stjäla pengar eller känslig data – till att spionera eller utpressa genom att låsa, förstöra eller sprida din information.
För de flesta företag tar det i snitt omkring 140+ dagar för att upptäcka ett intrång i sin miljö, genom att ta hjälp av Zelly minskar vi den tiden och kan istället upptäcka dessa hot i tid och agera – innan olyckan är framme!

Varför Modern Security?

Idag kan vi se cyberhot nästan överallt, där det kan vara alltifrån hacktivister som använder internet som kampanjverktyg till organiserad brottslighet med finansiella motiv. Det finns även en rad olika former av attacker där cyberkriminella kan göra alltifrån att stjäla pengar eller känslig data – till att spionera eller
utpressa genom att låsa, förstöra eller sprida din information.
För de flesta företag tar det i snitt omkring 140+ dagar för att upptäcka ett intrång i sin miljö, genom att ta hjälp av Zelly minskar vi den tiden och kan istället upptäcka dessa hot i tid och agera – innan olyckan är framme!

Vad är Modern Security?

Tillsammans med avancerad AI från Microsoft
analyserar, övervakar och agerar Zelly SOC-team
mot IT-relaterade hot mot ditt företag i realtid. Detta för att säkerställa att oönskat beteende upptäcks,
identifieras, klassificeras och hanteras omedelbart.
Zelly har utbildad personal som agerar på
säkerhetsrelaterade incidenter och på så vis skapar en trygghet. Genom vårt proaktiva arbete ser vi till att förhindra cyberhot mot ditt företag redan innan det skett.
Med Zelly´s Modern Security får ni tillgång till vårat säkerhetsteam som övervakar och ansvarar för att monitorera och analysera aktivitet och händelser i kunders nätverk och system. Målet är att upptäcka, analysera och agera på säkerhetshot via tekonologiska lösningar och bra processer – för att sedan rapportera och följa upp eventuella sårbarheter.
Skydda

Genom relatidsövervakning av Zelly säkerhetsteam samt uppsatta regler i systemet, skyddar vi både dina enheter och molntjänster. Vi utför frekvent genomsökning av filer, dokument och data. Samt mail som skyddas via sandbox-miljö innan leverans av bilagor, meddelanden och länkar.

Upptäcka

Via proaktiv incidenthantering och analys av oönskat beteende,arbetar vi för att upptäcka skadlig kod, inloggningsförsök, radering av filer, kapning m.m.

Agera & rapportera

Vi hjälper till vid alla typer av intrång, där vi dessutom kan driva ärenden mot Microsoft. Varje månad får du tillgång till en omfattande sammanställning av företagets aktivitet, händelser och eventuella säkerhetsrelaterade incidenter.