Skip to main content

Microsoft Teams går om Slack

By 16 juli, 2019Blogg

Även då Microsoft Teams fortfarande är relativt nytt verktyg och endast funnits i ungefär 2 år kan vi nu i Microsoft senaste rapport se att Microsoft Teams numera har 13 miljoner dagliga aktiva användare och mer än 19 miljoner användare som använder verktyget veckovis. Vi kan därmed se att Microsoft Teams redan blivit större än Slack, som funnits i 6 år och idag har ca 10 miljoner dagliga användare. Nu släpper dessutom Microsoft nya funktioner i Teams!

I de nya funktionerna som släpps inom kort kan vi se en rad nya smarta funktioner för att öka effektiviteten och göra det lättare att kommunicera. Vi kommer bland annat kunna bekräfta att viktiga meddelanden gått fram bl.a. genom att kunna varna mottagaren för tidskänsliga meddelanden genom att ex. pinga en mottagare varannan minut på mobilen och på Teams på datorn tills ett svar tas emot. Det kommer även bli möjligt att skicka läskvittenser, så man enkelt kan se när mottagaren sett meddelandet och inte. Du kommer även kunna highlighta viktiga nyheter i dina Teams-kanaler och posta ett och samma meddelande i flera kanaler samtidigt.

Utöver detta kommer fältarbetare även få det betydligt lättare gällande tidshantering och kommunikation. Där användare som idag använder sig av stämplingsklock-modulen i Teams Shifts (tidigare Staffhub) enkelt kommer kunna stämpla in och ut i Microsoft Teams-appen på sina mobiltelefoner. Administratörer kommer även ha möjlighet att kunna se geografiskt läge när användaren stämplar in eller ut. Team-medlemmarna kommer även kunna skicka meddelanden till specifika roller, ex. alla säljare eller alla projektledare genom att skriva ex. @säljare, vilket kommer underlätta rejält för kommunikationen med specifika roller.

För IT administatörer kommer det även blir enklare att hantera policies inom organisationer, där de nu får tillgång till policy-paket i Teams adminstrationscenter vilket gör att IT-adminstratörer enkelt kan applicera en uppsättning fördefinierade riktlinjer för Teams funktioner, så som meddelanden och möten, till anställda baserat på deras olika behov för deras roller.

Vill du veta mer om Microsoft Teams? Läs mer här!