Microsoft 365 är en integrerad lösning som inkluderar Office 365, Enterprise Mobility + Security (EMS) samt Windows 10.

Vad är Microsoft 365?

En paketerad molntjänst från Microsoft som innehåller Office 365, Enterprise Mobility + Security samt Windows 10.
Utöver samarbetsverktygen i Office 365 så som professionell e-post, dokumenthantering, lagring, videokonferenser och Office-verktygen (Excel, Word, Powerpoint och Outlook mm) så innehåller Microsoft 365 en helhetslösning för att även få översikt och kontroll över företagets enheter samt avancerade säkerhetsfunktioner för att undvika virus, intrång och säkerställa GDPR-efterlevnad.

Varför Microsoft 365?

Utöver verktyg för produktivitet och samarbete får du full kontroll över alla företagets enheter. Enkel inloggning och åtkomst till företagets program för användarna. Skydd mot intrång, virus och skadlig kod. Klassificering och kryptering av konfidentiell information. Säkerhetsfunktioner i Windows 10 samt en helautomatiserade On/Off-boarding process för användare och enheter.

Microsoft 365 är lösningen för dig som vill säkerställa hög produktivitet, säkerhet och bibehålla full kontroll.

Flytta till Microsoft 365

Zelly är certifierade inom Microsoft 365 och hjälper er med transformationen till molnet, där vi börjar med att göra en förstudie av er miljö för att sedan analysera miljön och beroende på hur miljön ser ut sätter vi upp en strategi efter det.
Migreringen och implementationen pågår i bakgrunden och påverkar inte användarnas dagliga produktion, där vi leder projektet från start till slut.

Vad är Microsoft 365?
En paketerad molntjänst från Microsoft som innehåller Office 365, Enterprise Mobility + Security samt Windows 10.
Utöver samarbetsverktygen i Office 365 så som professionell e-post, dokumenthantering, lagring, videokonferenser och Office-verktygen (Excel, Word, Powerpoint och Outlook mm) så innehåller Microsoft 365 en helhetslösning för att även få översikt och kontroll över företagets enheter samt avancerade säkerhetsfunktioner för att undvika virus, intrång och säkerställa GDPR-efterlevnad.

Varför Microsoft 365?
Utöver verktyg för produktivitet och samarbete får du full kontroll över alla företagets enheter. Enkel inloggning och åtkomst till företagets program för användarna. Skydd mot intrång, virus och skadlig kod. Klassificering och kryptering av konfidentiell information. Säkerhetsfunktioner i Windows 10 samt en helautomatiserade On/Off-boarding process för användare och enheter.

Microsoft 365 är lösningen för dig som vill säkerställa hög produktivitet, säkerhet och bibehålla full kontroll.

Flytta till Microsoft 365
Zelly är certifierade inom Microsoft 365 och hjälper er med transformationen till molnet, där vi börjar med att göra en förstudie av er miljö för att sedan analysera miljön och beroende på hur miljön ser ut sätter vi upp en strategi efter det.
Migreringen och implementationen pågår i bakgrunden och påverkar inte användarnas dagliga produktion, där vi leder projektet från start till slut.

Öka produktiviten, kommunicera och samarbeta enklare!

Smarta verktyg för identitets-, åtkomst- och enhetshantering.

Öka produktiviteten på företaget med hjälp av smarta verktyg

Skydda företagets data och upptäck potentiella hot i tid