Fördelarna med att samarbeta för att hantera GDPR

By 30 augusti, 2018 juni 3rd, 2019 Blogg

Oavsett vilken bransch ett företag än befinner sig i är en av de mest grundläggande och viktigaste delarna för att nå ett effektivt och framgångsrikt arbete att det bygger på laganda och olika perspektiv för att lösa komplexa utmaningar. Detta är särskilt kritiskt för de företag som idag försöker efterleva lagen kring GDPR (General Data Protection Regulation) i takt med att lagen redan är – detta leder ofta till att många företag väljer att göra s.k. ”quick fixes”, vilket sällan blir helt optimalt.

Vi kan idag se att både stora, medelstora och till och med små organisationer behöver hjälp med att sätta rätt personer, processer och teknik på plats.
På Zelly har vi under det senaste halvåret sett ett ökande antal kunder som väljer att arbeta tillsammans med oss för att ta itu med GDPR  och för att implementera rätt processer och rutinbeskrivningar samt för att få den senaste tekniken.
Detta möjliggör att tillgodose kundernas behov där vi kan skapa förståelse och vägledning om lagstiftning genom teknikkompetens och dokumentationshantering.
Med Zellys strategiska incidentrapportsystem och rutinbeskrivningar skapar vi ett kraftfullt värde för kunderna – ett mer än godtyckligt tillvägagångssätt för GDPR-efterlevnad.

Flera partners som har sett stora framgångar med denna modell är ett flertal stora byggföretag i Stockholm.

– Genom att samarbeta med Zelly har vi kunnat skapa trygghet för våra anställda, kunder och övriga intressenter. Vi har i och med lagen börjat sålla i våra leverantörsled där vi valt att inte längre samarbeta med företag som inte påbörjat sitt GDPR-arbete. Vi måste kunna förlita oss på att känsliga uppgifter behandlas och skyddas enligt lagen, säger Kim Ekerwald, VD på RIVAL.

Kontrollen kring GDPR motsvarar olika kvalifikationer

Som företag måste vi bland annat förhindra dataläckage från säkerhetsöverträdelser genom att implementera rätt säkerhetsteknik i företagens miljöer och ha proaktiv hantering om begärda uppgifter från kunder – se över vem har tillgång till uppgifterna samt ha klara policys hur vi hanterar dem och i vilket syfte vi sparar uppgifterna.

Zelly har idag runt 50 företag som implementerat Zellys GDPR-paket i sin verksamhet. Enligt dessa kunder handlar Zellys styrka om begäran och skydd av personuppgifter. Hantering av säkerhetsinfrastruktur och för att stoppa överträdelser är något som kunderna anser att Zelly är bäst på att hantera, detta genom sina smarta incidentrapportsystem. Kunderna finner även en stor trygghet i att Zelly har alla rutinbeskrivningar och policys på plats för företagen att ta del av.

– Vi ser GDPR-engagemang med kunder och intressenter som ett utmärkt tillfälle att gemensamt äga en lösning så att alla aspekter av GDPR-lagen kan uppfyllas” säger Jonathan Sabelström CEO på Zelly.

Nu tror inte vi på Zelly att en stor mängd inspektioner kommer att ske den närmsta tiden, men vi anser att det är lika viktigt att företag efterlever lagarna kring detta då det finns mer att vinna än att förlora som företag. Och med handen på hjärtat, vem vill ha en böteslapp på sitt bord som motsvarar 4 procent av företagets globala omsättning? Inte vi i alla fall.

– Vi uppskattar det värde som Zelly har skapat för oss som kunder. GDPR öppnar verkligen många möjligheter för oss att samarbeta med andra företag för att möta våra kunders behov. Lagen har plockat fram en mer seriositet i oss som företag och vi är stolta att ligga i framkant i vårt GDPR-arbete där alla våra behov uppfylls genom policys och processförändringar utöver våra fantastiska teknikinvestering, säger Kim Ekwall, VD på RIVAL.

Således kan vi se att fördelarna är många med att samarbeta för att enklare uppnå de nya kraven som ställs på företagen. Men en viktigt detalj som uppmärksammats är att fördelar skapar fördelar – där många företag som tagit hjälp med GDPR även skapat en rad möjligheter gentemot sina potentiella kunder.  Exempelvis har man kunnat se att kunder som vill och väljer att samarbeta för att bygga helhetslösningar framställs som mer seriösa för sina kunder och på så vis ser en konkurrensfördel vid att exempelvis vinna större avtal.

Är ni intresserade? Kontakta oss på Zelly!

Vill du veta mer om vårt GDPR-paket? Läs mer här!

Andreas Franzén
Sales & Marketing Manager |  +46 735 098 486
Zelly AB | Vikdalsvägen 50, 131 26 Nacka Strand
Microsoft Gold Partner | www.zelly.se