Ett mindre parkerat Parkman

By 1 januari, 2018 juni 26th, 2019 Referenscase
Parkman är ett svenskägt företag som sedan 2001 driver ett flertal parkeringsanläggningar och garage runtom i Sverige. Parkman kände sig sedan en tid begränsade i sin tillgänglighet, då deras IT-miljö varit låst till kontoret. Men med hjälp av Zellys lösning i form av deras molnplattform Zelly Works lyckades de på ett kostnadseffektivt sätt bli både mer tillgängliga och miljövänliga med en alltid tryggt uppbackad data.

En parkerad IT-miljö
De flesta personer som parkerat bilen i ett garage eller på en parkeringsanläggning har förmodligen någon gång bekantat sig med namnet Parkman. Parkman är ett svenskägt företag som driver åtskilliga parkeringsanläggningar och garage runtom i Sverige.

En av Parkmans högsta prioriteringar inom företaget har alltid varit att förespråka god service, personlig kontakt och en strävan efter att alltid kunna erbjuda sina kunder marknadens senaste tekniklösningar. Men för att kunna erbjuda tillgänglighet och personliga relationer på det mest effektiva sättet blir en viktig del för Parkman att också kunna arbeta överallt. Detta var ett hinder för Parkman då deras IT-miljö var låst till kontoret. Man var på så vis beroende av att vara fysiskt på plats för att kunna utföra sitt arbete eftersom man annars saknade åtkomst till sina system.

– Parkman har idag många anläggningar att underhålla vilket leder till att man blir beroende av att kunna utföra sitt arbete på plats, för att snabbt kunna lösa och göra förändringar på respektive anläggning. Då krävs det att användarna snabbt och enkelt ska kunna koppla upp sig på sina system, säger André Isberg, CIO på Zelly.

För att kunna lösa detta tog Parkman kontakt med Zelly för att se över möjligheterna att med hjälp av dagens teknik bli mer flexibla, mobila och effektiva.Arb

En lösning ­– många fördelar
Zellys förslag var att flytta ut Parkmans IT-miljö till Zellys molnplattform Works där man skräddarsydde en arbetsplatslösning utefter Parkmans behov. Lösningen ansågs som mest lämplig då Zelly Works skapar en förmåga att kunna arbeta var som helst och när som helst. Molntjänsten går även att använda på alla plattformar, så oavsett om du vill arbeta från din Iphone, Ipad, Mac eller PC är det möjligt, vilket ger möjligheten att kunna ha sin arbetsplats direkt i fickan.

– Med Zelly Works kan vi jobba överallt. Snabbt och säkert på alla devices. Vi sparar dessutom in på hårdvara och drift. Så det är toppen! säger Ove Östergren, ekonomichef på Parkman Sverige.

Således kan Parkman numera bedriva sitt arbete direkt ute på alla sina anläggningar. Det är även värt att notera att Zelly Works för med sig ytterligare fördelar både på en mikro- och makronivå. För de enskilda företagen är det både säkert och kostnadseffektivt, där all data backas upp tryggt på tillförlitliga datacenter och den standardiserade arbetsplatsen sätts upp på minuter istället för dagar. Medan man på en samhällelig nivå istället kan se den här formen av lösningar som en stor vinst för miljön där företagen idag slipper orsaka onödiga miljöutsläpp.

Vill du veta mer om Zelly Works? Läs här.