Zelly CloudOps din övervakningstjänst av infrastruktur i Azure

Med Zelly CloudOps erbjuder vi på ett kostnadseffektivt sätt övervakning av er Azure miljö, så att ni når effektivitet, kontroll och säkerhet i er miljö. Värdet av Zelly CloudOps är att ni kontinuerligt får säkerhetsanalyser, kostnadsanalyser och förslag på kostnadsoptimering i er miljö. Förvaltning säkerställs med monitorering och rapportering tillsammans med säkerhets- och kostandsoptimeringar. Tjänsten erbjuds i tre olika nivåer enligt nedan:

Din Azure miljö och applikationernas effektivitet ökas
Övervakning och larm vid säkerhetshot
Tillgång till skalbar och säker Azure miljö
En mer förutsägbar driftkostnad varje månad

Detail Online valde att bygga sin tjänst på Azure plattformen då den är säker och skalbar. Där valet av plattform ger en trygghet för både befintliga och potentiella kunder. Detail Online har vunnit flertalet affärer där den avgörande faktorn har varit att deras tjänst är byggt på Microsoft Azure.

Läs mer härLäs mer här

Vi erbjuder idag tre olika nivåer av Zelly CloudOps – se vilken som passar ditt företag bäst!

Pro

500 kr

per VM/månad

 • Windows Updates körs under vårt månatliga servicefönster den tredje tisdagen varje månad
 • Tillgång till vår Servicedesk där man kan registrera ärenden email azurecloudops@zelly.se
 • En agentbaserad övervakningsprogramvara installeras på servrar för att få hälsostatus och larmhantering i realtid
 • Månadsvisa Basic-rapporter med en sammanställning över hur miljön mår
Plus

1000 kr

VM/månad

 • Windows Updates körs under vårt månatliga servicefönster den tredje tisdagen varje månad
 • Kostandsoptimeringar och uppföljning av prestanda och bestyckning månadsvis
 • Tillgång till vår Servicedesk där man kan registrera ärenden email azurecloudops@zelly.se
 • SLA Standard appliceras
 • Azure Monitor och Application Insights används för att övervakning på applikationsnivå
 • Månadsvisa Standard-rapporter med en sammanställning över hur miljön mår
 • Säkerhetsgenomgång av miljön för att identifiera eventuella sårbarheter görs löpande
Premium

1500 kr

VM/månad

 • Windows Updates körs under vårt månatliga servicefönster den tredje tisdagen varje månad
 • Kostandsoptimeringar och uppföljning av prestanda och bestyckning månadsvis
 • Tillgång till vår Servicedesk där man kan registrera ärenden email azurecloudops@zelly.se
 • SLA Premium appliceras
 • Azure Monitor och Application Insights används för att övervakning på applikationsnivå
 • Säkerhetsgenomgång av miljön för att identifiera eventuella sårbarheter görs löpande
 • Månadsvisa Premium-rapporter med en sammanställning över hur miljön mår
 • En kundanpassad övervaknings-dashboard sätts upp
 • Konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina Azure resurser
 • Azure Security Center sätts upp för att i realtid fånga upp säkerhetshot och ge rekommendationer på lösningar
 • Azure Disaster recovery. En katastrofhantering upprättas tillsammans med kund för att säkerställa redundans och backup tillgodoses

Upptäck våra erbjudanden

Kostnadsfri e-book & gratis rådgivning

Läs mer här